Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.10.2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska przy Zespole Szkół ...

Numer sprawy:

ZP.272.10.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej (ogrodzenie, chodniki) – ciąg dalszy oraz budowie trybun.

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ                                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-06-25
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-22 | 11:07