Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.12.2020 Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne

Numer sprawy:

ZP.272.12.2020 

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ    

https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-07-22
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-12 | 12:27