Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.24.2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynku Zespołu Szkół...

Numer sprawy:
ZP.272.24.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach do zgodności z przepisami ppoż.

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-10-14
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-04 | 12:42