Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.29.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych na 2021 rok

Numer sprawy:

ZP.272.29.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych na 2021 rok

 

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-11-16
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-09 | 12:36