Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.1.2021 Zamówienie na roboty budowlane polegające na remoncie sali obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ...

Numer sprawy:

ZP.272.1.2021

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na roboty budowlane polegające na remoncie sali obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2021-02-17
data ostatniej modyfikacji: 2021-03-24 | 12:15