Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.12.2021 Zamówienie na termomodernizację budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie ..

Numer sprawy:

ZP.272.12.2021

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na termomodernizację budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie – warsztaty szkolne (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Odpowiedzi na pytania do SWZ, zmiana SWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana terminu składania i otwarcia ofert:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2021-04-28
data ostatniej modyfikacji: 2021-06-02 | 13:44