Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.19.2021 Zamówienie na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu (...)

Numer sprawy:

ZP.272.19.2021

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doprowadzenie budynku Zespołu Szkół do zgodności z przepisami ppoż. (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Odpowiedź na pytanie do SWZ, zmiana SWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Druga odpowiedź na pytanie do SWZ, zmiana SWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o unieważnieniu postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2021-06-17
data ostatniej modyfikacji: 2021-07-07 | 11:46