Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.17.2021 Zamówienie na kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 15 700 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu (...)

Numer sprawy:

ZP.272.17.2021

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 15 700 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych (tryb przetarg nieograniczony)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienia i zmiana SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2021-06-30
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-15 | 12:51