Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.29.2021 Zamówienie na dostawę macierzy dyskowej (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Numer sprawy:

ZP.272.29.2021

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na dostawę macierzy dyskowej (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

 

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2021-08-04
data ostatniej modyfikacji: 2021-08-18 | 12:20