Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.31.2021 Zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych.

Numer sprawy:

ZP.272.31.2021

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2021-11-08
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-01 | 12:00