Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.32.2021 Zamówienie na prace geodezyjne dla celów gospodarowania nieruchomościami (wyznaczenie punktów granicznych (...)

Numer sprawy:

ZP.272.32.2021

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na prace geodezyjne dla celów gospodarowania nieruchomościami (wyznaczenie punktów granicznych działek ewidencyjnych) (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o unieważnieniu postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2021-11-24
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-08 | 11:05