Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.1.2022 Zamówienie na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach (...)

Numer sprawy:

ZP.272.1.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doprowadzenie budynku Zespołu Szkół do zgodności
z przepisami ppoż. (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienia i zmiana SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

 

 

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2022-01-19
data ostatniej modyfikacji: 2022-02-23 | 12:31