Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.3.2022 Zamówienie na prace geodezyjne.

Numer sprawy:

ZP.272.3.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na prace geodezyjne. (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert  na realizację części I i II zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2022-02-23
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-16 | 12:17