Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.17.2022 Zamówienie na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (...)

Numer sprawy:

ZP.272.17.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek zgodnie z ustawą Prawo pocztowe oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Odpowiedzi na pytania do SWZ, zmiana SWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana terminu składania i otwarcia ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2022-07-13
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-03 | 12:06