Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.18.2022 Zamówienie na kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 15 500 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu (...)

Numer sprawy:

ZP.272.18.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 15 500 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych (tryb przetarg nieograniczony)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienia i zmiana SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2022-07-25
data ostatniej modyfikacji: 2022-10-17 | 13:57