Rok2021

  • Plan pracy i terminów posiedzeń Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.

data publikacji: 2022-01-13 | 14:24