Rok 2023

  • Plan pracy i terminów posiedzeń Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok.

data publikacji: 2023-01-27 | 10:20