Rok 2024

  • Plan pracy i terminów posiedzeń Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.

  • Plan pracy i terminów posiedzeń Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.

data publikacji: 2024-01-24 | 13:48