V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 56/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 55/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2014 r.

  w sprawie powołania stałej Komisji ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 54/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2014 r.

  w sprawie określenia Regulaminu organizacyjnego parkingów wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 53/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2014 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 52/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2014 r.

  w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie Powiatu Nowosądeckiego.Zarządzenie niejawne.
 • Zarządzenie Nr 51/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2014 r.

  w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 50/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

  w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J.Dietla w Krynicy Zdroju
 • Zarządzenie Nr 49/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 grudnia 2014 r.

  w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, niezwiązanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • 1    18  19  20  21  22 
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-15 | 11:06