Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.31.2017 Przetarg nieograniczony na usługę digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego...

Numer sprawy:

ZP.272.31.2017

 

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na usługę digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz

UWAGA: ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

UWAGA: ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

UWAGA: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

FORMULARZ OFERTY (ZMIENIONY) - wersja edytowalna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-11-10
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-20 | 14:21