Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.34.2017 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu...

Numer sprawy:

ZP.272.34.2017
 

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 1, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego

UWAGA: WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UWAGA: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-11-21
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31 | 12:15