Zamówienia publiczne o wartości poniżej kwoty 130 000 zł

WR.042.6.20.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych

Numer sprawy:
WR.042.6.20.2017

Treść ogłoszenia: 

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – komponent dotyczący Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2017-09-14
data ostatniej modyfikacji: 2017-10-04 | 15:33