Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.26.2017 Przetarg nieograniczony na usługę opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego...

Numer sprawy:
ZP.272.26.2017

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na usługę opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2017-09-27
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-21 | 14:13