Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.37.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych

Numer sprawy:
ZP.272.37.2017

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych

UWAGA: Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie CZĘŚCI 1

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie CZĘŚCI 2

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2017-11-29
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-29 | 14:44