Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.5.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska szkolnego przy Zespole Szkół...

Numer sprawy:

ZPI.272.5.2018

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju w ramach projektu „Małopolskie boiska” współfinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego

UWAGA: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-04-27
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05 | 11:36