Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.10.2018 Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

Numer sprawy:

ZPI.272.10.2018

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-05-23
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-04 | 13:53