Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.14.2018 Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

Numer sprawy:
ZPI.272.14.2018

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)

UWAGA: ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1, 2, 3, 8, 9, 10 i 11 ZAMÓWIENIA ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 4, 5, 6, 7, 12 i 13 ZAMÓWIENIA

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-07-18
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28 | 09:55