Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.15.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia budynku oświatowego oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem...

Numer sprawy:
ZPI.272.15.2018

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia budynku oświatowego oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie

UWAGA: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1 i 3 ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-07-18
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28 | 10:01