Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.18.2018 Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

Numer sprawy:

ZPI.272.18.2018

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-09-12
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28 | 10:04