Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.4.2019 Przetarg nieograniczony na aktualizację operatu ewidencji gruntów

Numer sprawy:

ZPI.272.4.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na aktualizację operatu ewidencji gruntów

UWAGA: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-02-20
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-06 | 11:13