Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.23.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego...

Numer sprawy:

ZPI.272.23.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

UWAGA: ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-09-12
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-16 | 11:45