Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.29.2019 Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu...

Numer sprawy:

ZPI.272.29.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu (dokumentacja geodezyjna)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-11-27
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-08 | 11:49