Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.1.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób...

Numer sprawy:

ZPI.272.1.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w  Gminie Łącko oraz we wsi Mystków w Gminie Kamionka Wielka

UWAGA: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-01-29
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-26 | 11:45