III kadencja

  • Zarządzenie Nr 20a/2006 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2006 r.

    w sprawie zatwierdzenia rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.
  • 1    11  12  13  14  15 
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:12
data ostatniej modyfikacji: 2015-02-05 | 09:44