III kadencja

 • Zarządzenie Nr 52/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2010 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 50/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2010 r.

  w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
 • Zarządzenie Nr 49/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2010 r.

  w sprawie zlecenia obsługi finansowo- księgowej Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej 412.
 • Zarządzenie Nr 48/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2010 r.

  w sprawie powołania, składu, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Zarządzenie Nr 47/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2010 r.

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli
 • Zarządzenie Nr 45/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 4 listopada 2010 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2010 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na 2010r.
 • Zarządzenie Nr 44/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 4 listopada 2010 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Zarządzenie Nr 43/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 października 2010 r.

  w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji
 • Zarządzenie Nr 42/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 października 2010 r.

  w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 41/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 października 2010 r.

  w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • 1  2  3  4  5    15
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:12
data ostatniej modyfikacji: 2015-02-05 | 09:44