VI kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2019 r.

  w sprawie ustalenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2019 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym..
 • Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu...
 • Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2019 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2019 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 października 2019 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 października 2019 r.

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 października 2019 r.

  w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • 1    1  2  3  4  5    8
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28 | 09:44