do 2021 roku

 • Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 36/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu Działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 listopada 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 listopada 2021 r.

  z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 listopada 2021 r.

  w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie nr 25/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 października 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej wyposażenia, sprzętów i materiałów w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym dla Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 października 2021 r.

  w sprawie zmiany instrukcji funkcjonowania Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego
 • 1  2  3  4  5    13
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-01-04 | 13:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-17 | 12:44