VI kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

VI kadencja

 • Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2019 r.

  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 maja 2019 r.

  w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 maja 2019 r.

  w sprawie organizacji praktyk oraz staży w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 maja 2019 r.

  w sprawie organizacji przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego.
 • Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2018 roku, w sprawie określenia zasad przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ...
 • Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r.

  w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Raportu o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2019 r.

  wprowadzające Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r.

  w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowym Sączu za rok 2018.”
 • Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2019 r.

  w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 marca 2019 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie ...
 • 1    3  4  5  6  7    8
data publikacji: 2018-12-17 | 10:06
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-28 | 09:44