Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.8.2016 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Rozbudowa istniejącego ...

 

 

 

Numer sprawy:

ZP.272.8.2016

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie”

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt budowlany architektura
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt budowlany elektryczne
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt budowlany konstrukcyjne
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt budowlany rozbiórka
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt budowlany sanitarne
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt budowlany skan uzgodnień
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt budowlany teletechniczne
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt budowlany PB Grybów
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt wykonawczy architektura
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt wykonawczy architektura przedmiar
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt wykonawczy instalacje elektryczne
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt wykonawczy instalacje elektryczne przedmiar
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt wykonawczy konstrukcje
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt wykonawczy instalacje sanitarne
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt wykonawczy instalacje sanitarne przedmiar
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt wykonawczy skan uzgodnień
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt wykonawczy teletechniczne
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - projekt wykonawczy teletechniczne przedmiar
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - PW Grybów
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - wyposażenie fitness siłownia przedmiar
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - wyposażenie meble
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - wyposażenie meble przedmiar
 • Zał. nr 8 dokumentacja dotycząca robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - wyposażenie sala gimnastyczna przedmiar
wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2016-03-23
data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14 | 11:56