Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.6.2019 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 3

Numer sprawy:

ZPI.272.6.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 3

UWAGA: ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-03-06
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-10 | 11:31