Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.22.2019 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowej modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) ...

Numer sprawy:

ZPI.272.22.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowej modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla Gminy Rytro

UWAGA: ZMIANA SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-08-30
data ostatniej modyfikacji: 2019-09-11 | 10:59