do 2021 roku

 • Zarządzenie Nr 60/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

  w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.
 • Zarządzenie Nr 59/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 58/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

  wprowadzające Instrukcję ewidencji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 57/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 grudnia 2018 r.

  w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty, niezwiązanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • Zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2018 r.

  dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 45/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zmienionego Zarządzeniem...
 • 1    10  11  12  13  14 
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-01-04 | 13:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-21 | 11:07