do 2021 roku

 • Zarządzenie Nr 39/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zmienionego Zarządzeniem Nr 15/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2021 r.
 • Zarządzenie nr 38/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2021 r.

  w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z zakresu: obsługi publicznego systemu identyfikacji elektronicznej.
 • Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 36/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2021 r.

  w sprawie przyjęcia projektu Planu finansowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 33/2021 Starosty Nowosadeckiego z dnia 16 grudnia 2021 r

  w sprawie przesunięcia środków w planowanych wydatkach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w 2021 r. (Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Zarządzenie Nr 4/2021 ...
 • Zarządzenie Nr 32/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 grudnia 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych w sprawach należących do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sąc
 • Zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu Działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych na 2022 rok.
 • 1  2  3  4  5    14
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-01-04 | 13:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-21 | 11:07