III kadencja

 • Zarządzenie Nr 35/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

  w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na "Realizację zadania z zakresu pomocy społecznej".
 • Zarządzenie Nr 34/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

  w sprawie: powołania Zespołu do przeprowadzenia negocjacji z podmiotami uprawnionymi dot. zlecenia prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Zarządzenie Nr 33/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2009 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Nowosadeckiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników oraz zastępców
 • Zarządzenie Nr 32/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2009 r.

  w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa (osób fizycznych), położonych na terenie wsi Królowa Górna.
 • Zarządzenie Nr 31/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2009 r.

  w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i innych papierów wartościowych oraz stanu paliwa w samochodach w Starostwie Powiatowym
 • Zarządzenie Nr 30/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 grudnia 2009 r.

  w sprawie zmiany zarzadzenia nr 12/2009 Starosty Nowosadeckiego z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników.
 • Zarządzenie Nr 29/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 grudnia 2009 r.

  w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych na usuwanie z drogi pojazdy.
 • Zarządzenie Nr 27/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2009 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 26/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2009 r.

  w sprawie powołania Grupy Sterującej Projektem Pt. " Generacja 45+ atutem firmy-podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenów powiatów: nowosądecki, ....
 • Zarządzenie Nr 25/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 listopada 2009 r.

  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2009 r., w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.
 • 1    4  5  6  7  8    15
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:12
data ostatniej modyfikacji: 2015-02-05 | 09:44