III kadencja

 • Zarządzenie Nr 19/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 kwietnia 2010 r.

  w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. rozwiązań informatycznych w zakresie obiegu i przetwarzania informacji o stanie kontroli zarządczej.
 • Zarządzenie Nr 18/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2010 r.

  w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do przeprowadzenia otwartego konkursu oferty na "realizację zadania z zakresu pomocy społecznej ".
 • Zarządzenie Nr 17/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 kwietnia 2010 r.

  w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania i wdrożenia procedury monitorowania wpływu należności
 • Zarządzenie Nr 16/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2010 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia nr2/99
 • Zarządzenie Nr 15/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2010 r.

  w sprawie zasad dokumentowania wydatków ponoszonych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych w latach 2010-2013 przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 14/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2010 r.

  w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia kontroli finansowej
 • Zarządzenie Nr 13/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2010

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr2/2009
 • Zarządzenie Nr 12/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 marca 2010 r.

  w sprawie ustalenia zasad i trybu postepowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.
 • Zarządzenie Nr 11/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 marca 2010 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania
 • Zarządzenie Nr 10/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 marca 2010 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.
 • 1    2  3  4  5  6    15
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:12
data ostatniej modyfikacji: 2015-02-05 | 09:44