IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 40/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

  w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2011 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2011 r.

  w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i innych papierów wartościowych oraz stanu paliwa w samochodach w Starostwie Powiatowym
 • Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2011 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 36/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 grudnia 2011 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.
 • Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2011 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 listopada 2011 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 listopada 2011 r.

  w sprawie zasd zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w sytuacjach kryzysowych.
 • Zarządzenie Nr 32/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 października 2011 r.

  w sprawie zmiany zarzadzenia nr 16/ 2011 Starosty Nowsądeckiego z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów słuzbowych przez pracowników
 • Zarządzenie Nr 31/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 października 2011 r.

  w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.
 • 1    14  15  16  17  18    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57