IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 62/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2010 r.

  wprowadzające Instrukcję gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 61/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2010 r.

  wprowadzające Instrukcję ewidencji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 60/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2010 r.

  w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.
 • Zarządzenie Nr 59/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2010 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 58/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2010 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 57/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 grudnia 2010 r.

  w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 56/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 grudnia 2010 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 10/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 14/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 lipca 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 55/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 grudnia 2010 r.

  zmieniające zarządzenie wprowadzające politykę rachunkowości, zakładowy plan kont oraz instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 54/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 grudnia 2010 r.

  w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • 1    16  17  18  19  20 
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57