IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2011 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 19/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2011 r.

  w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań wzakresie zwalczania pozarów i ewakuacji.
 • Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 maja 2011 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Powiatowych Ćwiczeń Ratowniczo-Gaśniczych pk."MAGAZYNY 2011" sprawdzajacych założenia "Powiatowego Planu Działań Ratowniczych "
 • Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 maja 2011 r.

  w sprawie zmiany w skladzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 maja 2011 r.

  w sprawie zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.
 • Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 maja 2011 r.

  w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego pk. "RADIACJA 2011 na temat: " Realizacja działań interwencyjnych w zakresie postepowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 kwietnia 2011 r.

  w sprawie ustalenia zasad sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 marca 2011 r.

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego rzecznika Konsumentów w Nowym Sączu z działalności za 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 marca 2011 r.

  w sprawie powołania zespołu kontrolnego
 • Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 marca 2011 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
 • 1    16  17  18  19  20    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57