IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 30/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 października 2011 r.

  w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 października 2011 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 września 2011 r.

  wprowadzające Instrukcje obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 września 2011 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu nowosądeckiego.
 • Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 września 2011 r.

  w sprawie wprowadzenia "Planu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Nowosądeckiego".
 • Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 września 2011 r.

 • Zarządzenie Nr 24/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

  w sprawie: ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2011 r.

  sprawie działalności powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego .
 • Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2011 r.

  w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 czerwca 2011 r.

  w sprawie powołania Powiatowej Społecznej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • 1    15  16  17  18  19    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57