IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 lipca 2013 r.

  w sprawie zmiany zarządzania nr 24/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania, składu, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Zarządzenie Nr 25/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 czerwca 2013 r.

  w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu Punktu Kontaktowego HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza).
 • Zarządzenie Nr 24/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2013 r.

  w sprawie powołania, składu, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Zarządzenie Nr 23/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2013 r.

  w sprawie okreslenia zasad umieszczenia informacji publicznych w Biuletynie Infromacji Publicznej, na Portalu Powiatu Nowosądeckiego oraz Internecie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 22/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2013 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Powiatowych Ćwiczeń ratowniczo-Gaśniczych pk." Przehyba".
 • Zarządzenie Nr 21/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 maja 2013 r.

  w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie Nr 20/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 maja 2013 r.

  w sprawie określenia Regulaminu organizacyjnego parkingu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy u. Kosciuszki 3.
 • Zarządzenie Nr 19/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 kwietnia 2013 r.

  w sprawie zmiany zarzadzenia nr 9/2009 Starosty Nowosadeckiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu rzeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu słuzby przygotowawczej i organizowania .
 • Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 kwietnia 2013 r.

  w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie Nr 17/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 kwietnia 2013 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • 1    6  7  8  9  10    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57